استاندارد های شرکت سیم و کابل دراک ایرانیان

 شرکت سیم و کابل دراک ایرانیان  پیوسته در مسیر بهبود فرآیندها و رشد و توسعه اهداف ملی با سرلوحه قرار دادن تمامی استانداردهای کیفی در تمامی محصولات تولیدی خود در همان آغاز راه موفق به اخذ نشان استاندارد کیفی کالا از سوی سازمان ملی استاندارد ایران و تاییدیه کیفی از جانب سازمان توانیر گردید.