دسامبر 21, 2022

عظیم ترین خط فوق فشار قوی دنیا

عظیم ترین خط فوق فشار قوی دنیا ولتاژ فوق العاده بالا یا UHV به عنوان ولتاژ ۱۰۰۰ کیلوولت و بالاتر در […]