اکتبر 27, 2022

دراک چیست؟ و کجاست؟

کوه دِراک (کوه مادر، کوه برفی ) کوهی است در شهر شیراز ، که از غرب این شهر آغاز شده و […]